Ottův slovník naučný/Ala-kul

Údaje o textu
Titulek: Ala-kul
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 678. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Ala-kul (tur., pestré jezero) neboli Alaktugul, kirgizský název dvou jezer středoasijských, pocházející od vysokých ostrovův a poloostrovů v nich ležících; rozkládají se v stepi asi 90 km vých. od jez. Balchašského. Velký neb Vých. A. (též Aši-kul = hořké jezero), má 1690 km2, Západní A. neb Ssazyk-kul (= shnilé jezero, pro bahnitost) asi 460 km2, 0bě jezera jsou oddělena bažinatou prostorou asi 20 km širokou, která někdy bývá zcela zatopena. Patrně byla obě jezera dříve spojena a teprv nenáhlým vysycháním oddělena. Břehy jsou nízké, pouze na sev.-záp. straně jezera vypíná se ostrov Aral-tjube a na poloostrově u pobřeží hora Bajgazy-tjube. Na jihových. straně A. pojí se takřka s nevelikým jezerem Kuči-kulem neb Malým A-em. Největší přítoky A-u jsou ř. Emil a Urdžar.