Ottův slovník naučný/Alígandž

Údaje o textu
Titulek: Alígandž
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 871. Dostupné online
Licence: PD old 70

Alígandž, hl. město podokresu toho jm. v Sev.-záp. prov. východoindických, v okr. etažském, má 7436 obyv. (1881), a to hindů 4787, muham. 2411, džajnů 237, křesťana 1, zaměstnáním hlavně rolníků a obchodníků; má policejní stanici, poštu, pěkný saráj, dvě mešity, velkou pevnost a obchod s obilím, semenem indychovým a bavlnou. Aligandžský podokres mezi řekami Gangou a Kálinadií má na 1359 km2 z nichž více než polovice se vzdělává, 186.364 obyv. (1881). Fl.