Údaje o textu
Titulek: Al
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 672. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Al značí v arab. člen, na př. al-korán. Slova s al počínající, pokud jsou původu arabského a al není kmenovým, nýbrž členem, dlužno hledati pod písmenem, kterým slovo to po odvržení členu počíná na př. Al-burák pod burák, al-Battání pod Battání. Dk.