Ottův slovník naučný/Akulina

Údaje o textu
Titulek: Akulina
Autor: Vavřinec Josef Dušek (jako Vavřinec J. Dušek)
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 668. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akulina Ivanovna. Jménem tím známy jsou v dějinách mrskačů a skopců tři bohorodice. Mrskači domnívají se, že byla jen jedna, ale toho nelze připustiti, poněvadž r. 1682 byla děvou a r. 1750 nesestárlou. 1) A. chodíc s prvým Kristem »lidí božích«, Ivanem Timofejevem Suslovem, na sklonku XVII. stol. byla prý neobyčejně krásná; nar. ve vsi Landěchu v nižegorod. kraji. Mrskači opěvali ji v hymnech svých a slavili její svátek 13. dubna. — 2) A., nar. v gubernii nižegor., žena druhého lžikrista, Prokopije Lupkina, byla bohorodicí od r. 1695, kdy P. Lupkin usadil se v N. Novgorodě a prohlásil se »Kristem i prorokem lidí božích«. R. 1713 odstěhovala se do Moskvy a po smrti Lupkina (1732) vstoupila do kláštera pod jménem Anny. Spojivši se tu s jinými sektářkami byla r. 1733 vyzrazena i trestána knutou a vypověděním na Sibiř. — 3) A. v orlovské gubernii. Odkud byla, není známo. Konrád Ivanov Selivanov, sedlák ze Stolbova, náležející též k mrskačům, založil sektu skopců na Rusi. Přivábil na svou stranu A-nu, která jej prohlásila za svého syna, což mělo velký vliv na ostatní mrskače. R. 1770 prohlásil se Kristem, načež vyhlásili jej jeho přívrženci carem Petrem III. a A-nu carevicí Alžbětou Petrovnou, neposkvrněnou pannou, která porodila z Ducha sv. Petra III., t. j. Selivanova. Konec její není znám. Dšk.