Ottův slovník naučný/Akrostolion

Údaje o textu
Titulek: Akrostolion
Autor: Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 651. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akrostolion, u star. Řeků hlavice lodi, břevno, jež vyčnívalo v čele lodi. Lodím kupeckým bylo a. k ozdobě; zde buď řezbou nebo malbou byl zobrazen znak (παράσημον), po němž loď jméno měla. U lodí válečných sloužilo a. ku prorážení lodí nepřátelských. Gd.