Ottův slovník naučný/Akosmismus

Údaje o textu
Titulek: Akosmismus
Autor: Josef Durdík
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 642. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Akosmismus(WD)

Akosmie, náhled o bezesvětí, tedy bezesvětenství, jenž vykládá, že podstatou jest jen Bůh, konečné věci však pouze pozměny čili způsoby podstaty (affekce, modi), tedy vlastně že není světa. Výrazu toho užil Hegel o soustavě Spinozově (»Der Spinozismus ist also Akosmismus. Das Weltwesen, das endliche Wesen, das Universum, die Endlichkeit ist nicht das Substantielle – vielmehr nur Gott.« Hegel. spisy, XV. p. 373.). Dd.