Údaje o textu
Titulek: Akinf
Autor: Vavřinec Josef Dušek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 626. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akinf: 1) Gavrilovič, praděd rodu Buturliných, bojar v družině velkoknížete Andreje Alexandroviče Gorodockého, po jehož smrti (r. 1304) zároveň s jinými bojary odešel do Moskvy ke knížeti Ivanu Kalitovi. Když přišel hned potom do Moskvy z Kijeva bojar Rodion Nestorovič s celým svým rodem a přečetným průvodem (1700 osob), měl s ním A. spor o přednost, načež odešel do Tveri ke knížeti Michajlovi Jaroslaviči, jehož vojsko obléhalo Ivana v Perejaslavli, poněvadž jeho bratr Jurij Danilovič odešel k Tatarům ucházet se proti Michajlu o stolec velkoknížecí. V bitvě pod Perejaslavlem (Zalěským) zabil Rodion A-a a hlavu jeho přinesl nabodnutou na kopí knížeti Ivanovi (1304). – Tatiščev, Istor. IV., 84.; Kostomarov, Istor. russk. v žizneopisanijach atd. I. č. 9. Dšk.

2) A. Fedorovič Šuba syn Fedora A-a, který vrátil se po smrti otcově s bratrem Ivanem do Moskvy, byl velitelem vojska velkoknížete Vladimíra Andrejeviče. Zároveň s Dimitrijem Mininem vyslán byl proti Olgiardovi, velkokn. litevskému, který v zimě r. 1368 nenadále vtrhl v území moskevské. Dne 21. pros. srazila se obě vojska na ř. Trostně ve kruté bitvě, v níž oba ruští velitelé padli a vojsko jejich na hlavu bylo poraženo. Kostomarov, Russk. ist. v žizneopisanijach I. 194; Solovjev III. 340. Dšk.