Ottův slovník naučný/Akestór

Údaje o textu
Titulek: Akestór
Autor: Václav Sládek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 624. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akestór, s přezdívkou Sakas nebo Mysos, nepatrný básník tragický z doby války peloponnéské. Současným komickým básníkům Kratinovi, Eupolidovi, Aristofanovi byl předmětem posměchu. Sdk.