Ottův slovník naučný/Akellové

Údaje o textu
Titulek: Akellové
Autor: Emanuel Kovář
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 622. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akellové, africký kmen na záp. pobřeží při dolním toku ř. Ogove. Jsou dosti četní a bojovní, ale přece znenáhla podléhají kmeni Fanův, který z nitrozemí až ku pobřeží výbojně pronikl. Kř.