Ottův slovník naučný/Akation

Údaje o textu
Titulek: Akation
Autor: Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 611. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akation, u starých Řeků lehký člunek (yachta) rozličné velikosti, hlavně vesly, též však plachtami poháněný; byl tak úzký, že každý z veslařů dvěma vesly vládnouti mohl. Poněvadž rychlost jeho poměrně značná byla, užívalo se lodičky takové k dopravě zpráv jako lodi poštovní. (Breusing, Nautik der Griechen, str. 69 a n.) Gd.