Ottův slovník naučný/Akatalepsie

Údaje o textu
Titulek: Akatalepsie
Autor: Josef Durdík
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 610. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Akatalepsie (z řec. ἀκαταληψία) znamená jednak (vzhledem k předmětu) nepojímatelnost, nepojemnost či nepochopitelnost, jednak (vzhledem k podmětu) nechápavost. V prvém smysle užívávali slova skeptikové chtějíce naznačiti, že vznik a souvislost zjevů nemůžeme vystihnouti, aniž pojmouti a tudíž pravdě na stopu přijíti, tak že vlastní poznání ani není možno. Proto sluší ukládati si zdrželivost v rozhodování, mlčelivost a nemluvnost. Viz ostatně příslušné články: skepticismus a zástupce jeho, jako Ainésidéma, Pyrrhóna a j. V druhém smysle značí mnoho stupňů duševní chápavosti, až k chorobě rozrušující činnost rozumovou. Dd.