Ottův slovník naučný/Aje

Údaje o textu
Titulek: Aje
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 562. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aje (Aje-Nutenut) č. Ajoka, ostrov v sev. Ledovém moři při vjezdu v záliv Čavanský, sev.-vých. od ústí ř. Kolymy, přes 80 km dlouhý, bohatý jezery a říčkami. Jest zcela nízký, plochý, beze všeho stromoví; pouze řídká a nízká kleč táhne se po bažinaté půdě. Mnoho medvědů, vlků, lišek polárních, rosomákův a zajícův; v úžině mezi ostr. a pevninou žije hojně bílých medvědů, tuleňů a rozl. ryb. Ostrov ten navštěvují Čukčové lákáni jsouce hojností mechových pastev pro své soby.