Údaje o textu
Titulek: Ajalon
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 560. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ajalon (vl. Ajjálón = jeleniště, nyní Jalo), údolí v Palestině mezi Gábaónem a městem Ajjálónem, bojiště Isráélitův a Amorritů, kde Josua v důvěryplné naději na pomoc Hospodinovu volal: »Slunce proti Gábaónu nehýbej se, a měsíc proti údolí Ajalon« (Jos. 10, 12.) Jrk.