Údaje o textu
Titulek: Aigy
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 533. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aigy (Αἰγαί), ve starověku jméno četných měst řeckých v Euboii, Achaii, Makedonii, Mysii, Killikii, z nichž důležitější jsou: 1) A., na záp. pobřeží ostrova Euboie, již. od dnešního místa Limni, při severozáp. úpatí pohoří Kandili, se slavnou svatyní Poseidónovou, která ještě za doby Strabónovy neporušena trvala, kdežto město již v troskách se nacházelo. — 2) Aigy v makedonské krajině Emathii na řece Lydiu (Karasmak), zvané také časem Edessa. Dle pověsti založeny byly od Archelaa, mythického praotce královského rodu makedonského, a jsouce původně sídlem zůstaly v pozdějších dobách pohřebištěm králů makedonských.