Ottův slovník naučný/Aiginion

Údaje o textu
Titulek: Aiginion
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 525. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aiginion (Αἰγίνιον), starověké město Tymfaiů ve vých. Épeiru, u dnešního města Stagů na levém břehu horního Peneia (Salamvrie), leželo na úpatí srázné skály jsouc pro pevnou polohu svou klíčem k údolí na horním toku penejském. Z těch příčin mělo ve válkách zvl. mezi Římany a Makedoňany vedených velkou důležitost strategickou.