Údaje o textu
Titulek: Aich
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 533. Dostupné online.
Licence: PD anon 70
Heslo ve Wikipedii: Doubí (Karlovy Vary)

Aich, statek allod. (až do polovice XVII. st. léno loketské) a ves v Čechách, 113 d., 1223 ob. něm. (1880), hjt. a okr. Karlovy Vary (1 hod. jih. – záp.), obec A., fara Sedlec, starobylý zámek s kaplí nejsv. Trojice, šk., pš., tel. V XVII. st. patřil statek ten Anně z Unruhe, roz. von der Jahn, jíž r. 1633 pro účastenství ve vzpouře l. 1631 konfiskován; později až do r. 1662 držel A. Lotharius z Langenberka, po něm až do r. 1693 Jindřich Winkler z Henifeldu, pak až do r. 1739 Adam Bernard Unruher; do roku 1756 Josefa Eleonora Marie Anna Mulzova von Waldau, roz. hrab. z Metternichu, po ní až do r. 1781 Julius Jindřich Mutz von Waldau. Od r. 1795 do r. 1834 byl A. v držení rodu svob. pánů von Schönau, od nichž koupí přešel r. 1834 na Viléma Václava Lorenze, který jej opět r. 1838 prodal Bedřichovi ryt. z Neupaueru, od něhož po roce koupil A. Karel von Trotha, král. pruský poručík; r. 1847 stali se držiteli statku toho Jan a Emilie, manželé Möhlingovi, r. 1877 Karel Bubeníček. Plocha statku 299,51 ha, výnos katastr. 2551 zl., poslední vklad (z r. 1877) 141.000 zl.