Ottův slovník naučný/Ahmed paša

Údaje o textu
Titulek: Ahmed paša
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 489. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahmed paša († 1496), učitel sultána Muhammeda, od něhož pro výtečné nadání hodností vezíra poctěn; pro zamilované pletky sesazen a správcem odkazův u mešity Murádovy učiněn; byv pak opět na milost přijat stal se správcem okresu (sandžak beji) v Sultánőnű a později místodržitelem Brúsy, kdež zemřel. Byl první velký lyrik osmánský, ač nedostávalo se mu uhlazenosti jazykové a původnosti, které bychom i v nejslavnějších jeho básních marně hledali. Jsouť i ty napodobením, skoro překladem, básní perských. Nicméně nazval jej slavný lyrik turecký Nedžátí svým předchůdcem, »jehož mrtví jsou lepší než jeho (Nedžátího) živí«. Díván A-ův rukopisně zachovaný (na př. v Berlíně) čítá asi 4500 distich (20 kasíd a řadu gazelů). Dk.