Ottův slovník naučný/Ahmedí

Údaje o textu
Titulek: Ahmedí
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 489. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahmedí († 1412), vynikající básník turecký z doby Muráda I., skladatel Iskendernáme (knihy o Alexandrovi) prvého, zároveň nejznamenitějšího eposu v literatuře turecké o 7200 dvojverších a 367 odstavcích. Verše promíchány jsou prosou. V eposu tom napodobí sice celkem stejnojmenný perský epos Nizámiův, jde však mnohem dále. Epos jeho jest dle Hammera pantheonem poesie, obsahujícím nejen dějiny Alexandrovy, ale i celého orientu před Alexandrem a po něm, od prvého krále Persie až do doby básníkovy, s veškerou filosofií a theologií islámu ve velikolepých obrysech a ne bez básnického vzletu. Spracování sice zůstalo zjevně za velikolepostí látky, proto však zůstává přece báseň sama zjevem velice pozoruhodným. Zachována rukopisně. Psal i díván svých básní, přeložil většinu básní Selmánových a různé spisy lékařské a j. z perštiny. Obrazy, jež básník béře zhusta z oboru geometrie a astrologie, svědčí o jeho zálibě v těchto oborech vědy. Dk.