Údaje o textu
Titulek: Ahdí
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 484. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahdí z Bagdádu, kde i zemřel, biograf tureckých básníků z doby Solímánovy. Spis jeho Gulšeni-šuará (Růžosad básníků), věnovaný Selímovi II. jako princi, obsahuje v prvém oddíle životy sultánův a vezírů jeho doby, druhý věnován jest velkým fakíhům-básníkům, třetí konečně uvádí v pořadu abecedním 215 básníků. Dílo toto zachováno rukopisně. Dk.