Ottův slovník naučný/Ahamové

Údaje o textu
Titulek: Ahamové
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 483. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ahamové neb Ahomové, kmen šánského původu, obývající v údolí assamském, kde dříve převládali. Velký šánský národ rozprostíral se počátkem tohoto století od Tipperahu daleko na východ, tvoře říši Pong. R. 1228 udály se rozbroje stran následnictví na trůn ponžský. Čukafa, jeden z nápadníků, nevida naděje pro sebe opustil zemi svou, překročil pohoří Patkoj a stanul v údolí Bráhmaputry. Přijal jméno Aham, Ahom (»nemající rovného«), i národ a zemi tak nazval, z čehož později vzniklo Asam nebo Assam. R. 1654 přešli A. na hinduismus, r. 1695 dosáhli nejvyšší moci své. Potom nastaly vnitřní rozkoly a vpády z okolních krajin. Od r. 1810 řádili tam Barmané, až Angličané je vypudili r. 1824–25. A. jsou nyní úplně hinduisováni, ačkoliv ethnologicky (svým vzezřením) liší se od ostatních Hindů. R. 1881 bylo jich v Assamu 179.283, a sice 117.872 v Sibságaru a 51.588 v Lakhimpúru. (Dalton: Ethnology of Bengal 1872; Statist. Account of Assam, Trubner 1879 Vol. I. II.; Kitts: Castes and Tribes in India 1885.). Fl.