Ottův slovník naučný/Agyrrhios

Údaje o textu
Titulek: Agyrrhios
Autor: Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 482. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agyrrhios, Athéňan, byl delší dobu vězněn pro zpronevěření peněz. Později, asi roku 395 př. Kr., získal si opět lásku lidu zavedením příspěvků ku placení vstupného do divadla z pokladny státní, ač finanční stav obce nebyl právě utěšeným. Následujícího roku byly jeho přičiněním zvýšeny dávky za účastenství na sněmu na 3 oboly. Tím naklonil si lid ku škodě státního jmění tak, že po smrti Thrasybulově svěřeno mu bylo r. 389 velení nad loďstvem. Gd.