Údaje o textu
Titulek: Aguti
Autor: Antonín Štolc
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 481. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Č. 109. Aguti (Cupol dlakořitný).

Aguti, Dasyprocta aguti Wagn. (viz vyobr. č. 109.), guti, cupol dlakořitný, hlodavec z čeledi morčat (Subungulata), jehož vlastí jest Guiana, Surinam a sev. Brasilie. A. mívá délku 40 cm, tělo jeho jest štíhlé, hlava se stran smačklá, k mordě zašpičatělá. Ocas krátký (1,5 cm dl.) a lysý, boltce okrouhlé a malé, nohy dlouhé, zadní delší předních, přední čtyřprsté, s bradavkou palcovitou, zadní tříprsté. V chrupu vynikají zuby hlodací, ploché a silné, z nichž vrchní jsou červené, zpodní žluté barvy. Kožich má a. hustý a hladce přiléhavý. Význačna jest barva jeho, pro kterouž a. také zlatým zajícem jest zván. Barva tato jest červenavě citronová, černohnědě promíšena, na zpodu těla žlutavá. A. ve vlasti své obývá v krajinách lesnatých a zvláště v krajinách brasilských je velmi hojný. Doupě staví si v dutých stromech a vychází z něho toliko v noci, aby vyhledával potravu, která skládá se z rozmanitých rostlinných látek, kořenů, plodů, květů, zrn obilných atd. A. jest zvíře plaché a bojácné, kteréž ve vlasti své často bývá kořistí dravých zvířat. V zajetí, zvláště je-li v mládí chycen, krotne a. dosti snadno a často se tu i rozmnožuje. Šc.