Ottův slovník naučný/Agricola (rod)

Údaje o textu
Titulek: Agricola
Autor: Josef Teige
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 469. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agricola, pův. něm., později rak. a česká rodina šlecht., z níž Pavel A. od cís. Rudolfa II. r. 1574 obdařen byl erbem, Jan Krištof od Ferd. II. 1620 do stavu šlechtického a 1630 do rytířského byl povýšen. Krištof, braniborský rada a vyslanec, obdržel r. 1623 palatinát a 1638 potvrzení svého stavu i erbu. Vnuk jeho Jan Vilém povýšen 1703 do stavu českého rytířstva. Tge[red 1].

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Podle Oprav na konci I. dílu: 469 str., 2. sl., 4. řád. shora, místo Tge čti JTe. (dostupné online)