Ottův slovník naučný/Agriónia

Údaje o textu
Titulek: Agriónia
Autor: Gabriel Šuran
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 472. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agriónia (Αγριώνια) slavnost Dionýsa Agriónia, kterou každého třetího roku v zimě konaly ženy zvláště v boiótském Orchomenu, hledajíce Dionýsa, který prý se uchýlil k Musám. Při slavnosti té byl zvyk, že kněz pronásledoval mečem ženy ze vzácného rodu krále Minya; dohonil-li kterou, měl právo ji usmrtiti. Zvyk ten ukazuje, že při slavnosti té asi zprvu v obyčeji byly oběti lidské. Šn.