Ottův slovník naučný/Aglaofón

Údaje o textu
Titulek: Aglaofón
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 448–449. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aglaofón z ostrova Thasu, malíř řecký školy helladské, otec a učitel Polygnóta a Aristofonta. Činným byl kolem r. 418. (Plinius 35.. 60.) Mezi malbami jeho připomíná se obraz koně, který chválí Aelian de nat. anim. epil., pak dva obrazy k oslavě Alkibiadově na akropoli vystavené; na jednom věnčily Olympias a Pythias (personifikace těch slavností) Alkibiada, na druhém obraze seděl Alkibiadés ve klínu Nemee (Athénaios 12, 534 d.). – O chronologických obtížích v udání věku A-ova srovn. Kroker, Gleichnamige griechische Künstler, str. 23.–25. Vý.