Ottův slovník naučný/Aghorí

Údaje o textu
Titulek: Aghorí
Autor: Otakar Feistmantel
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 446. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aghorí neb Aghora, zvláštní náboženská sekta sivaitů (ctitelů boha Sivy), jejíž přívrženci na důkaz lhostejnosti k světským věcem pijí a jedí, co se jim namane, výkaly i zdechlinu; avšak má se všeobecně za to, že tak činí, jen aby vynutili z diváků dary. I masa lidských mrtvol prý požívají a zraňují dobrovolně tělo své. Jest jich nyní jen velmi málo. Fl.