Ottův slovník naučný/Agger (válečnictví)

Údaje o textu
Titulek: Agger (válečnictví)
Autor: Karel Cumpfe
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 444. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agger (lat.) hráz, násep, znamená ve válečnictví římském: a) násep, jímž tábor byl obehnán, b) násep, jenž před obleženým městem byl nasypáván a též z dříví a otýpek zřizován; náspy ty rovnaly se mnohdy výši hradeb a na nich postaveny dobyvací věže. Cfe.