Ottův slovník naučný/Ager sanctus

Údaje o textu
Titulek: Ager sanctus
Autor: Josef Miroslav Pražák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 443. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ager sanctus v širším slova smysle neb sacer, řecky τέμενος, jest obecný pozemek oddělený pro krále ku vlastnímu vzdělávání, dále pozemek bohům zasvěcený. Za starých dob neznali poplatků králi, a důchody jeho skládaly se jen z výtěžku polstva jemu přikázaného, kteréž ovšem bylo rozsáhlé. Podobně i k výdajům na obřady náboženské, na vydržování kněží a sluhů chrámových záhy vykázány byly pozemky, kteréž byly pokládány za majetek chrámu a byly prosty i v pozdější době všech poplatků. Posléze třeba připomenouti, že a. s. sluly také pozemky, kteréž nesměly býti vzdělávány, které měly ladem ležeti, jako na př. půda města Karthaginy byla prohlášena za ager sacer od Scipiona Afrického. Pk.