Údaje o textu
Titulek: Agens
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 441. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Agens, agentie (lat.), vše, co působí jakožto síla, co jest skrytou příčinou zjevných úkazů. V moderní filosofii a přírodovědě užívá se obyčejně terminu síla neb energie. – A. v lučbě činidlo, zkoumadlo chemické.