Ottův slovník naučný/Agelastica

Údaje o textu
Titulek: Agelastica
Autor: Ladislav Duda
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 439. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Č. 100. Agelastica alni L. (mandelinka olšová).

Agelastica alni L., mandelinka olšová čili zádumčivec, brouk z čeledi mandelinek (Chrysomelidae), asi 6.5 mm veliký, podlouhle vejčitý, fialově modrý, s tykadly a nohami černými, žije u nás hojně na olších, jejichž listí velmi rozežírá. Záhy z jara, jakmile olše novým listím se odějí, objevují se brouci z úkrytů zimních vylézající a samičky snášejí brzy vajíčka v nepravidelných hromádkách na zpodní stranu listů. Šestinohé larvy, jež z nich se líhnou, jsou barvy zelenavě černé, lesklé, hojnými bradavkami a krátkými chloupky porostlé a vyskytují se na olších až do srpna. Ožírají listy olšové pouze na zpodní straně, čímž listy znenáhla děraví, tak že brzy vypadají, jako by byly prostříleny. Asi za čtyři neděle dospívají larvy úplně, zalézají pak do země u paty stromu a mění se tu v kukly žlutavé, srstnaté, 5–6 mm veliké. Z těch pak líhnou se brzy brouci dospělí, tak že již v srpnu, nejvíce však v září množstvím svým na stromech nápadni bývají. Vajíčka brouků těchto nebývají snesena najednou, nýbrž v různých přestávkách, tak že často nalézáme na olších mladé brouky spolu s larvami nejrůznějšího stáří. Také brouci živí se listím olšovým dokonávajíce škodu larvami způsobenou; na mladých stromcích, zvláště ve školkách, kde se pěstují sazenice olšové ze semena, bývá škoda ta někdy tak značnaže stromky všeho listí zbaveny schnou a hynou. Tu potřebí brouky sbírati hned od jara, aby nemohli se příliš rozmnožiti. (Viz vyobr. č. 100.). L. D.