Ottův slovník naučný/Ageladas

Údaje o textu
Titulek: Ageladas
Autor: Hynek Vysoký
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 439. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Ageladas, kovolitec řecký, nejslavnější mistr školy argiské, učitel Feidiův, Polykleitův a Myronův. Činnost jeho spadá mezi olymp. 70–82 (dle Brunna). Pro chronologické obtíže soudili Sillig a Thiersch, že byli dva mistři tohoto jména, kteroužto domněnku vyvrátil Brunn. A. pracoval výhradně v kovu. Díla jeho jsou: Zeus Ithomatas; Zeus jako chlapec a bezvousý, mladistvý Heraklés v Aigiu v Achaji, Heraklés Alexikakos v Melitě, dému attickém, Musa s barbitem, vystavená vedlé dvou jiných Mus pocházejících od Kanacha a Aristoklea, skupina jezdců a žen zajatých, věnovaná od Tarentských na upomínku vítězství jejich nad Messapy do Delf, čtverospřeží olympionika Kleosthena z Epidamnu se sochami vítěze a vozataje, několik soch olympioníků (Anocha, Timasithea). O umělecké povaze A-dově nemáme žádných zpráv, souditi však lze o něm velmi příznivě z toho, že tři nejslavnější umělci své doby byli jeho žáky. Srov. Brunn: Künstlergeschichte, I. str. 63 až 74. Vý.