Ottův slovník naučný/Agauové

Údaje o textu
Titulek: Agauové
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 436. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Agauové, africký kmen v Habeši. Původu jsouce hamitského byli nejspíše před vpádem Semitů jediným obyvatelstvem Habeše a okolních krajin; zmínky dějí se o nich již ve zprávách staroegyptských, zvláště na pomnících. Nyní jsou souvislým celkem pouze v některých krajinách habešských. Na severu zaujímají Vag a Lastu na vrchovisku řek Takasie a Čelaki, na jihu Godžam a Agaumeder od jezera Canského až k Modrému Nílu. Mimo to jsou v menším počtu roztroušeni po celé zemi. Zevnějškem neliší se A. od ostatního obyvatelstva habešského. Jsou lid dosti sličný, oválného obličeje, nosu jemně zaostřeného, souměrných úst s pravidelnými rty, bystrých očí a vlasů mírně zkadeřených. Zabývají se hlavně chovem dobytka a vynikají jako výborní jezdci. Nábožensky přiznávají se k církvi aethiopské. Jazyk jejich, příbuzný s jazyky okolních Bedžů, Gallů, Somálův a Dankalů, náleží dle Fridr. Müllera do aethiopské skupiny jazyků hamitských a rozpadá se v několik podřečí; rozšířen jest po celé zemi, jsa řečí hlavně nižších vrstev obyvatelstva i tam, kde vzdělanější třídy nářečí tigrejského neb amharského užívají. O jazyku A-ů jednají tištěné i netištěné sbírky slov (pořídili je Truce, Reke, Waldmeier, Halévy, d'Abbadie) a úryvky mluvnické (Waldmeier, Halévy).