Údaje o textu
Titulek: Agaué
Autor: Albert Dohnal
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 436. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agaué, lat. Agave, jméno několika myth. žen, z nichž nejdůležitější jest dcera thébského Kadma a Harmonie, choť spartského Echiona, jemuž porodila syna Penthea. Odvážila se o sestře své Semele neprávem tvrditi, že usmrcena byla bleskem Diovým, protože lživě jej vydávala za otce svého dítka; i způsobil bůh Dionysos, chtěje pomstiti uražené cti své matky Semely, že A. v šílenosti bakchantské rozsápala vlastního syna svého za divé zvíře jej pokládajíc (viz Pentheus). Dnl.