Údaje o textu
Titulek: Agatho
Autor: František Xaver Kryštůfek
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 433. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Agatho

Agatho sv., papež (678–682). Byl rodem bezpochyby ze Sicilie a vstoupil 28. čna 678 po smrti papeže Dona na stolec apoštolský. Na vymýtění bludu monotheletského dal slaviti synody na Západě shromáždil sám r. 680 synodu 125 biskupů v Římě, poslal své legáty k VI. všeobecnému církevnímu sněmu (680 až 681) do Cařihradu s obšírným dogmatickým listem, na jehož základě sněm za předsednictví jeho legátů zavrhl monotheletismus. Dočkal se sice ukončení sněmu, nežli však zprávu o tom dostal, skonal 10. ledna 682 maje věku 107 let. I Řekové ctí jej za svatého 20. února, Latiníci 10. led. A. byl první z papežů, kterému byl prominut poplatek 3000 solidů, jejž papežové za své potvrzení císařovi musili odváděti. Dr. Fr. X. Kryštůfek.