Ottův slovník naučný/Agathangelos

Údaje o textu
Titulek: Agathangelos
Autor: Hynek Vysoký, Antonín Gottwald
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 432. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agathangelos: 1) Řecký rytec, neznámo však, za které doby žil. Jméno jeho čte se na překrásném ind. karneolu chovaném v berlínském antikvariu, na němž představena jest s velikou virtuositou provedená hlava Sexta Pompeia. Brunn: Gesch. der griech. Künstler II., 539–543; Krause: Pyrgoteles str. 239. Vý.

2) A., dějepisec rodem z Říma, byl tajemníkem Tiridata III., krále armenského. Sepsal dějiny říše Tiridatovy, z nichž v překladu armenském a dle toho na začátku stol. XVII. spracovaném novořeckém překladu zachovaly se dějiny od r. 226–330 po Kr., a dělí se na tři díly: první obsahuje dějiny doby Řehoře, Illuminatorem zvaného, a nástupcův, druhý jeho učení, díl třetí jde až do cesty královy do Říma. Dílo toto jakožto nejstarší památka domácích dějin od Armeňanů v úctě bylo chováno. Obsahuje hojně dat k dějinám úpadku dynastie parthské v Persii, o založení dynastie Sassanovců a o starém náboženství armenském. Vyšlo v Cařihr. 1709, v Ben. 1824 a 1835 (ital. překlad »Dějin« v Ben. 1843). Neumann, Versuch e. Gesch. d. Armen. Literatur. Gd.