Ottův slovník naučný/Agapantheae

Údaje o textu
Titulek: Agapantheae
Autor: Josef Dědeček
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 423. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agapantheae, skupina rostlin liliovitých, význačná trubkovitým, 6dílným okvětím, k němuž vetknuto 6 tyčinek, a vláknitými nebo hlízovitými, vytrvalými kořeny. Vedlé rodu Agapanthus (v. t.) patří sem rod Blandfordia, Brodiaea, Funkia, Phormium, Hemerocallis a j. Dle posledního sluje tribus A. též Hemerocallideae s rostlinami vesměs cizokrajnými. Děd.