Údaje o textu
Titulek: Agabos
Autor: Alois Jirák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 418. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Agabos, prorok z časův apoštolských (dle řecké legendy jeden ze 72 učenníků, který dle jedněch smrtí mučennickou a dle jiných obyčejnou v Antiochii zemřel), předpověděl všeobecný hlad, jenž za císaře Claudia skutečně nastal, a uvěznění sv. Pavla. (Skut. ap. 11, 28; 21, 10.) Památka jeho světí se v církvi řecké 8. bř., v latinské 8. ún. Jrk.