Ottův slovník naučný/Afroditopolis

Údaje o textu
Titulek: Afroditopolis
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 416. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Afroditopolis (Άφροδίτης πόλις) nazývalo se ve starověku několik měst egypt., z nichž nejdůležitější byla: 1) A. v Heptanomidě na pravém břehu nílském, v okolí dnešního Atfih, hlavní město okresu podlé ní nazvaného, v pozdějších dobách sídlo biskupské; trvalo až do pozdních dob císařství římského a zachovány jsou mince afroditopolské z doby Trajánovy a Hadriánovy. – 2) A. hlavní město stejnojmenného okresu v Thebaidě na levém břehu nílském, severozáp. od Théb v místech dnešní Tachty, jihozápadně od Sijútu.