Ottův slovník naučný/Afrodisiaca

Údaje o textu
Titulek: Afrodisiaca
Autor: Ferdinand Pečírka
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 411. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Afrodisiakum

Afrodisiaca (z řec.), léky, o nichž se tvrdilo, že pud pohlavní zvyšují. Netvoří omezenou farmakologickou skupinu, ježto účinky jejich nejsou stejnorodé, a vůbec nevztahují se přímo k čivstvu činnost pohlavní regulujícímu. Některá a. působí dráždivě na sliznici celého močovodu a vlivem jich tu překrvení, ba i krvácení nastává; pud pohlavní bývá při tom reflektoricky zvýšen. Příkladem tohoto druhu jsou kantharidy. Vlivem jiných léků bývá obrazotvornost rozechvěna a následkem toho i pohlavní rozčilení se dostavuje (opium, hašiš, durman). Též fosforu a solím zlata připisována jest schopnost zvýšiti činnost pohlavní. Užívání léků mocně dráždivých co a. jest spojeno namnoze s nebezpečím krvácení a zánětu ledvin i močovodu. Peč.