Ottův slovník naučný/Affirmatores

Údaje o textu
Titulek: Affirmatores
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 325. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Affirmatores (lat.), dle římsk. práva osoby, které dosvědčily úřadu, že navržený poručník jest způsobilým k úřadu naň vznesenému; oni stáli za škodu poručníkem způsobenou, když tento ji nahraditi nemohl (tedy podpůrně), rovněž jako nominatores, totiž ti, kteří poručníka úřadu byli navrhli. Kr.