Ottův slovník naučný/Aerarii

Údaje o textu
Titulek: Aerarii
Autor: František Čáda
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 274. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aerarii (lat.), občané římští, kteří od censorů při censu vyloučeni byli za trest z tribuí a tím práva hlasovacího pozbyli, ač musili daně a poplatky (aes) platiti a ve vojště sloužiti jako dříve. Proto aerarium facere značí totéž, co tribu movere (vyloučiti z tribue). Seznam ae-iů byl zvlášť sestavován; ae. byli v něm společně zařaděni s občany bez práva hlasovacího (cives sine suffragio, Caerites), jimž skutečně se politicky rovnali. Seznam tento slul tabulae Caeritum a chován byl v aerariu. Odtud in tabulas Caeritum referre jest aerarium facere. Ča.