Ottův slovník naučný/Aequum et bonum

Údaje o textu
Titulek: Aequum et bonum
Autor: František Kropsbauer
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha : J. Otto, 1888. S. 274. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aequum et bonum (lat.), co slušné a dobré jest, bylo dle římského práva charakteristickou známkou t. zv. ius gentium předpisů to platících pro osoby, které nebyly občany římskými. Toto ius gentium nelpělo tak na formalitách, jako právo platné pro Římany plného práva, pocházející ještě z dob pradávných; onoť nebylo ius strictum (právo přesné) jako toto, jež zváno »ius civile«, nýbrž přihlíželo více k potřebám životním a spravedlivým zájmům osoby zavázaného, tudíž nalézalo v něm místa to, co kázala humanita a obchodní konnivence – ae. e. b. Kr.