Ottův slovník naučný/Aequilibrismus

Údaje o textu
Titulek: Aequilibrismus
Autor: Josef Durdík
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 270. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aequilibrismus (lat. aequilibrium = rovnováha), náhled o volnosti, který vůli přirovnává k jazýčku na váhách a pohnutky (motivy) k závažím položeným na jednu i druhou vážeň. Jsou-li ona závaží stejná, nastane rovnováha, vůle se nekloní k žádné straně a jest v pravdě svobodna (libertas indifferentiae), totiž neurčena pohnutkami (indeterminována). Proti tomu uváděla se námitka že by se pak vůle vůbec nerozhodla a k jednání nepřišla (Buridanův osel, jenž ve stejné vzdálenosti mezi dvěma stejnými otepmi sena musil by hladem zahynouti), anebo že by se vůle rozhodla bez pohnutky čili bez důvodu, totiž jednala by slepě, nerozumně; v obou případech pojem volnosti se uničuje. Více o věci té viz pod hesly Determinismus, Indeterminismus, Příčetnost, Vůle a j. Dd.