Ottův slovník naučný/Aenigma

Údaje o textu
Titulek: Aenigma
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 264. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Aenigma (z řec. αἴνιγμα), hádanka, oříšek v přeneseném významě. Aenigmatický způsob vyučování záleží v tom, že učitel věc, které žáci naučiti nebo ve které vycvičiti se mají, naznačuje v povídkách, bajkách, podobenstvích a p., žáky úmyslně přiměřeným způsobem podněcuje, aby samostatně myslíce podstaty, jádra věci (oříšek rozlušťujíce) se domyslili. Oříšky druhu toho učení dítek osvěžuje a činí zajímavým.