Ottův slovník naučný/Aegidius Corboliensis

Údaje o textu
Titulek: Aegidius Corboliensis
Autor: Emerich Maixner
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 256. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Aegidius Corboliensis (Gilles de Corbeile), potomek rodiny hrabat Corbeilských, vstoupiv do řádu benediktinů odebral se do Salerna, aby na tamější slavné škole studoval medicínu. Jsa z nejhorlivějších a zároveň i nejnadanějších hlasatelů nauk školy této, působil nejprv několik let jako učitel lékařství v Salerně, pak od r. 1180–1223 jako tělesný lékař franc. krále Augusta Filippa. Spisy jeho, pojednávající o pathologii a therapii nemocí (de pulsibus, de urinis, de virtutibus et laudibus compositorum medicamentorum, de signis et symptomatibus aegritudinum), jsou psány v básnické formě a ušlechtilé klassické latině. Mx.