Údaje o textu
Titulek: Adyton
Autor: Antonín Gottwald, redakce
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 248. Dostupné online.
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Adyton

Adyton (ἄδυτον, nepřístupné t. místo), abaton (v. t.): 1) A. byla oddělená prostora chrámová, jen kněžím přístupná, buď za cellou se nalézající neb též pod ní. A. bylo hlavně při chrámech s věštírnami a ke slavení mysterií určených, neboť tajná tato kobka příhodna byla k vydávání věšteb a kw klamání lidu nadpřirozenými úkazy, ze kteréž příčiny i chodbami a průchody s chrámem spojena byla. Vcházelo se tam tajným vchodem, aby kněží a jejich pomocníci od nikoho spatřeni nebyli. Srvn. Rich: Illustr. Wörterbuch d. röm. Alterthümer s. v. Adytum. Gd.2) A. ve chrámech křesťanských prostranství, v němž se nalézal oltář a do kterého směli vkročiti pouze kněží (v církvi řecké též císař), věřící pak jen ku přijímání. A. bylo odděleno zábradlím od hlavní lodi chrámové. V chrámě jerusalémském bylo to »nejsvětější«. red.