Ottův slovník naučný/Adrumetum

Údaje o textu
Titulek: Adrumetum
Autor: Vladimír Pech
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 237. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adrumetum neb Hadrumetum, přímořské město v římské provincii Africe, založeno bylo od Foiniků a vyniklo obchodem tak, že náleželo mezi největší města v území karthaginském. Římané po vyvrácení Karthaginy učinili je hlavním městem nové provincie Afriky a rozmnožili za Trajána obyvatelstvo jeho novými osadníky. Pevné hradby městské byly na poč. V. stol. od Vandalů, když Afriky se zmocnili, strženy, ale od císaře Justiniána bylo A. znova ohrazeno a nazývalo se po nějakou dobu Justiniána. Přístav jeho Kothon byl od města úplně odloučen. Severně od něho na pobřeží mořském rozkládala se obrovská skladiště zvaná Horrea Caelia. Na místě A-ta stojí nyní nejspíše Suza, v jejímž okolí mnoho starých rozvalin se nachází, ačkoli někteří badatelé zbytky jeho hledají dále na sever u dnešní Hergly neb Hammámetu. Falbe, Récherche sur l'emplacement de Carthago (Pař1833); d'Avezac, Esquisse générale de l'Afrique et l'Afrique ancienne (t. 1844). p.