Ottův slovník naučný/Adrichomius

Údaje o textu
Titulek: Adrichomius
Autor: Josef Hanuš
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 237. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adrichomius Christian (* 1533 – †  1585), rodným jménem Adrichem, z holl. m. Delftu, byl knězem a představeným v klášteře mnišek řádu sv. Barbory tamtéž. Šířením se lutheranismu v Hollandsku byv vypuzen z Delftu, odebral se do Mastrichtu a pak do Kolína nad R., kdež zemřel. Kromě spisu Vita Jesu Christi ex Evangelistis breviter contexta, vydaného s traktátem De christiniana beatitudine s pseudon. »Christianus Crucius« (Antverp. 1578), napsal dílo druhdy velmi slavené Theatrum terrae sanctae (3 díly, tišt. 1590 a častol. V první části jeho popsána sv. země, třetí čásť jest jakousi kronikou světa do smrti Jana Evangelisty. Čásť druhá, vydávaná často o sobě pod titulem Urbis Hierosolymae, quemadmodum ea Christi tempore floruit, descriptio (1584 a j.), přeložena byla záhy již do franc. a španěl. a také r. 1592 do češtiny od Dan. Adama z Veleslavína na přání a náklad Jiř. Fuňky z Olivetu: Vypsání města Jerusaléma atd. V předmluvě píše Veleslavín o osobách, jež pobyly v Jerusalémě, též o užitku takých cest a charakterisuje i omlouvá spis ten, oplývající četnými pověrečnými a legendárními vzpomínkami. Hš.