Ottův slovník naučný/Adnán

Údaje o textu
Titulek: Adnán
Autor: Rudolf Dvořák
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 221. Dostupné online.
Licence: PD old 70

Adnán, v tradici arabské jeden z náčelníků hidžázských ok. r. 112 př. Kr., praotec arabských kmenů po něm nazvaných, s původním sídlem v Hidžázu, odkudž do krajů sousedních se rozšířili. Byl potomek Ismáíla, syna Abráhámova z Hágáry, a sice dle zprávy AbulFidovy, jež spočívajíc na tradici jedné z žen Muhammedových, v orientu za platnou se uznává, v 10. generaci (jiní udávají 7, jiní však i 40 generací), což ovšem s dobou téměř 2500 let, o niž zde běží, nijak se neshoduje. V 21. generaci, a to rodokmenem, který za úplně věrohodný se pokládá, odvozoval i Muhammed svůj původ od A-a, což A-ovcům nemalé váhy dodává, vyvažujíc nearabský jejich původ po praotci Ismáílovi, který jako cizinec pojal za choť Muzáz, dceru krále hidžázského, a stal se tak původcem Arabů smíšených (musta'riba = udělavších se Araby). Dk.