Ottův slovník naučný/Adminiculator

Údaje o textu
Titulek: Adminiculator
Autor: neuveden
Zdroj: Ottův slovník naučný. První díl. Praha: J. Otto, 1888. S. 214. Dostupné online.
Licence: PD anon 70

Adminiculator jest úředník v církvi katol., jenž řídí sirotčinství.